ข่าวเด่น
ผู้สมัคร ส.ว.หาเสียงได้

วันที่ 21 มี.ค. 2557 )

         นายจรูญ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งว่า วาระของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลงในวันที่ 1 มีนาคม 2557 และมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00–15.00 น. โดยจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า การเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้ ผู้สมัคร ส.ว.สามารถหาเสียงเลือกได้ แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ส.ว.เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักและทราบวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของผู้สมัคร รวมทั้งได้รู้ว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วจะไปทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง ในการนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถติดตามการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ว. ได้จาก เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่งถึงเจ้าบ้านพร้อมหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ป้ายประกาศหาเสียผู้สมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th/ การจัดเวทีหาเสียงตามสถานที่ต่าง ๆ และทาง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งต่อท้ายว่า สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ว.ทึ่ควรเลือกมีลักษณะ เช่น มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์และสุจริต เคารพกฎหมาย ระเบียบและกติกาของบ้านเมือง มีการหาเสียง โดยไม่ทำผิดกฎหมาย ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่เคารพประชาชนในจังหวัด เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ของส่วนรวม และไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด
 
..............................
พวงพยอม  คำมุง

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน