ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 25 มี.ค. 2557 )

          จังหวัดน่าน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
            ที่โรงเรียนบ้านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2557 และเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี 2557 ได้กำหนดจัดทำโครงการฯ ทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง สำหรับไตรมาสที่ 2 ได้จัดทำโครงการฯในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 และจังหวัดน่านได้เปิดโครงการฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
           สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาคการเกษตร และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อันเป็นโครงการฯ ที่สมเด็จพระบรมโอรสราชฯ พระองค์ท่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลทางการเกษตร และสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ซึ่งการจัดงานฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปิดให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำผลิตผลทางการเกษตร ของชาวอำเภอเวียงสา นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคองค์ความรู้ด้านการปลูก การบำรุงรักษา การให้ผลผลิตที่ดี และเหมาะสมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร(Gap) ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าวิสาหกิจชุมชน มาจำหน่าย โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร เกษตรกร ชาวนาชาวสวน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
**********************
รดา บุญยะกาญจน์ / สมาน สุทำแปง ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
25 มีนาคม 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน