ข่าวเด่น
น่านเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สื่อมวลชน สื่อสร้างสรรค์สัมพันธ์ผู้สื่อข่าวปี 2 เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์จังหวัดและวาระจังหวัดน่าน

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )

                                  จังหวัดน่านโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( เชียงราย ,พะเยา, แพร่ ,น่าน ) เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการสื่อมวลชน โครงการ "สื่อสร้างสรรค์สัมพันธ์ผู้สื่อข่าว ปี 2” โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเสวนา ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน ซึ่งการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้สื่อข่าว หรือผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ มีเอกสารประกอบหรือหลักฐาน ไม่กล่าวหาแบบเลื่อนลอย อีกทั้งยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการ โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนจะต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และวาระของจังหวัดน่าน ที่ต้องการสร้างความตระหนักให้กับชาวจังหวัดน่านได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการปรชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์และวาระจังหวัดได้อย่างทั่วถึง โดยการสัมมนาฯดังกล่าว จะช่วยให้ผู้สื่อข่าว หรือผู้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเสนอข่าว การเขียนข่าวให้ครบถ้วน ตรงประเด็น ฉับไว ทันเหตุการณ์และถูกต้อง พัฒนาศักยภาพให้กับสื่อมวลชนและผู้ที่ทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ให้มีความรู้ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นที่จะสื่อสารส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานราชการผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดน่านต่อไป
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ภาพ / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน