ข่าวเด่น
สื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัมมนาโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประเทศจีน

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

           สำนักงานประชาสัมพันธ์ภาค 3 จัดสัมมนาสื่อ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สู่ประตูอาเซียน เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบนกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง " 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประตูการค้าสู่อาเซียน-จีน” ที่โรงแรม แม่โขง เดลต้า บูติค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และให้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์นำไปขยายผลสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหารายละเอียดของการสัมมนา เป็นการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชน ในเรื่อง "การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)” โดยวิทยากรจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกระหว่าง สปป.ลาว – พม่า การศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายทางจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย ขณะนี้กำลังจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกระหว่างลาว-พม่า เชื่อมต่อการคมนาคม-ขนส่งทางบก ระหว่างทางหลวงหมายเลข 17E ของลาว กับทางหลวงหมายเลข 4 ของพม่า ซึ่งหากเส้นทางสายนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะทำให้การเชื่อมต่อการคมนาคม-ขนส่งจากเขตภาคเหนือลงไปสู่ภาคใต้ในเขตลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเส้นทาง R3A และ R3B เส้นทางเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ประเทศจีน ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย ประเทศลาว และอำเภอแม่สาย ผ่านประเทศพม่า
               การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา และจังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 70 คน
***********************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
28 มีนาคม 2557

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน