ข่าวเด่น
น่านประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ ตามวาระจังหวัดน่าน

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

                                  วันนี้ 28 มีนาคม 2557 ที่ห้องห้องประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเมืองน่าน จังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางและจังหวัดน่าน บุคลากรในสังกัดกรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชน จำนวน 600 คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้
                                   สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "รักษ์ป่าน่าน” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมฯ จึงได้พระราชทานแนวทางและยุทธศาสตร์ในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่าในจังหวัดน่าน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ จังหวัดน่านจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น หาข้อเสนอแนะแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำของจังหวัดน่าน ทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการดำเนินการและการปฎิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิสกุล อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันุ์พืช นายบัณฑูร ล่ำซำ มูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ การพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” อย่างยั่งยืนต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ/ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน