ข่าวเด่น
วิทยาลัยชุมชนน่านจัดกิจกรรม “งานธรรมะม่วนใจ๋ คัวฮอมของดีตำบลดู่ใต้ 3ปีวิทยาลัยชุมชนน่าน”

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

                                  วันนี้ 28 มีนาคม 57 ที่วิทยาลัยชุมชนน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "งานธรรมะม่วนใจ๋ คัวฮอมของดีตำบลดู่ใต้ 3 ปีวิทยาลัยชุมชนน่าน” เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการมาแล้ว 3 ปี โดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ และวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นวิทยาลัยชุมชนลำดับที่ 20 ของประเทศไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2556 ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2554 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการมาครบ 3 ปีแล้ว โดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน โดยในการจัดงานในครั้งนี้วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลดู่ใต้ และชุมชน จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ของดีวิถีชุมชน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตำบลดู่ใต้และท้องถิ่น โดยภายในงานจัดให้มีการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านตำบลดู่ใต้ การสาธิสการจัดทำตุง การผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน และยังมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การประกวดการประกอบอาหารพื้นเมือง และในงานยังได้จัดให้มีนิทรรศการของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านในทุกอำเภอของจังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิทยาลัยชุมชนน่านอีกด้วย
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน