ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ยกย่องชมเชยหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

         นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน แจ้งว่า ตามที่กรมควบคุมโรคระบาด กระทรวงงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 เพื่อเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดกำลังใจต่อหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นทุกปี และ จังหวัดน่านได้รับการคัดเลือก องค์การบริการส่วนตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วมประกวด ผลการประกวดปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 40,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
         ปศุสัตว์จังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในฐานะเป็นหน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดน่าน จึงได้จัดทำเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สนับสนุนงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง มอบให้ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2557 ที่ ศาลากลางจังหวัดน่าน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่
          1. องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
          2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
          3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
          4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง
 
......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน