ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : "ข้าราชการพลเรือน”

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

              เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือน หมายถึงบุคคลที่ได้รับเเต่งตั้งให้บรรจุตามกฎหมายในหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ตามกลไกลของภาครัฐ มีหน้าที่พัฒนาประเทศตามนโยบายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ข้าราชการเป็นบุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อภารกิจภายในประเทศ ขณะเดียวกันข้าราชการก็มีสถานะเป็นประชาชน จึงควรให้ความสนใจต่อความเปลี่ยนเเปลงของโลกซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางบวกเเละทางลบต่อระบบราชการ โดยเฉพาะในปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญเติบโต อย่างก้าวกระโดด สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วแค่ไหน ความเป็นข้าราชการก็ต้องคงอยู่เพื่อรับใช้เเผ่นดิน
           ตามหลักกฎหมายข้าราชการพลเรือน ที่บัญญัติไว้ว่า ข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรมให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ดูเเลรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดขืนข้าราชการต้องมีจรรยาบรรณในหน้าที่ เป็นกลางทางการเมือง ไม่เเบ่งฝักฝ่าย เเต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบต่อระบบราชการด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น กลไกลเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเเข่งขัน กดดันให้ข้าราชการต้องกดหน้ายอมรับการทุจริตหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบต่อกฎหมาย เเต่สิ่งสำคัญในฐานะข้าราชการต้องยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ รับใช้ประชาชน ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ไม่ให้ศักดิ์ศรีเเละความซื่อสัตย์ถูกกลไกลอำนาจราชการลดทอนไป
           ดั้งนั้น ขึ้นชื่อว่าข้าราชการพลเรือน ไม่ว่าจะดำรงตำเเหน่งในระดับไหน มีหน้าที่ เเตกต่างกันอย่างไร ล้วนเเต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทุกคนควรให้เกียรติยกย่องกัน สมานสามัคคีร่วมกันบริหารงานเเผ่นดินให้ก้าวหน้าสืบไป
 
................................
บุษรินทร์ บุญมี (นักศึกษาฝึกงาน) / เรียบเรียง

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน