ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

             นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลบสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว จังหวัดน่าน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 1 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานการปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับจังหวัดปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่กำหนด และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการติดตามและประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสรุปรายงานผลส่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
            ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบและทำสัญลักษณ์บนเส้นทางจราจรที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตราย ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้าง ทั้งเส้นทางสายหลัก และสายรอง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุลุการจราจรติดขัด ให้อำเภอและตำรวจช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ประชาชนตระหนักถึงชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะการขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย และขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรมภัย โดยให้อำเภอเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้บริหารท้องถิ่น ช่วยดูแลสอดส่องในพื้นที่ของตนเอง ควบคุมผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากเมื่อพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนควรจะทำแนวเขตป้องกันหรือสัญลักษณ์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยลำพัง ให้โทรศัพท์แจ้ง 1669 ให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะเป็นผู้เคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการผิดรูปของร่างกายหรืออาจเสียชีวิตได้

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน