ข่าวเด่น
จ.น่าน เตรียมจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีในห้วงเดือนเมษายนนี้

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

              นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2557 จังหวัดน่าน กำหนดจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี ดังนี้
              วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน งานเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธุ์คนน่าน สู่อาเซียน ประจำปี 2557 มีการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ จึงขอเชิญชวนร่วมจัดทำซุ้ม หรือจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา หรือจัดทำป้ายข้อความถวายพระพร เพื่อร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
              วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ
             วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน งานวันพระเจ้าน่าน มีการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องจากเป็นวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชฯ (พระเจ้าผู้ครองนครน่าน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2461 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์
              วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน บูรณาการจัดงาน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช วันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มีการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถ นำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาสู่ความเจริญรุ่งเรือง ยังมาซึ่งความผาสุกของปวงชนชาวสยาม และคงความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนทุกวันนี้ และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ประจำปี 2557 มีการประกอบพิธีทางศาสนาและอ่านสารนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมบทบาทความสำคัญของข้าราชการพลเรือนให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่การให้บริการด้วยความเสียสละ อดทน และรับผิดชอบ ของข้าราชการพลเรือน "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
 
...............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน