ข่าวเด่น
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )

               นายจรูญ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน แจ้งว่า ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดน่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น.
                การอำนวยความสะดวกผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกขึ้น โดยคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือนั้นต้องให้ผู้พิการได้ลงคะแนนด้วยตัวเองด้วย เช่น จัดให้มีบัตรทาบในการลงคะแนนสำหรับผู้พิการทางสายตา อำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรในหีบบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ
                หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
                ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
                1. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งเละข้อมูลผู้สมัคร ส.ว. ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน (ส.ว.11) ให้นำไปด้วย
               2. แสดงตนลงคะแนน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
               3. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ
              4. ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงใน "ช่องทำเครื่องหมาย” เพียงหมายเลขเดียว ถ้าไม่ต้องการเลือกใคร ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่ลงคะแนน
              5. หย่อนบัตรด้วยตนเอง เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
 
................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน