ข่าวเด่น
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดสัมมนา”การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิวเคลียร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน

วันที่ 29 มี.ค. 2557 )

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดสัมมนา”การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิวเคลียร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน           

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดสัมมนา”การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงาน องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  ร่างกฎหมายว่าด้วยการปราบปราม  การก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ และระเบียบซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504   โดยมี นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่  วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557 การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินและปฏิบัติเกี่ยวกับนิวเคลียร์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงนามในสัตยาบัน ตามอนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. 2548 สนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ พ.ศ. 2511 สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายหลายหน่วยงานประกอบด้วย ผลิตแห่งประเทศไทย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิวเคลียร์..นิสารัชต์ นิลสว่าง ข่าว

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดสัมมนา”การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิวเคลียร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน           

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดสัมมนา”การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงาน องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  ร่างกฎหมายว่าด้วยการปราบปราม  การก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ และระเบียบซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504   โดยมี นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่  วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557 การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินและปฏิบัติเกี่ยวกับนิวเคลียร์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงนามในสัตยาบัน ตามอนุสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. 2548 สนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ พ.ศ. 2511 สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5  กระทรวงพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายหลายหน่วยงานประกอบด้วย ผลิตแห่งประเทศไทย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิวเคลียร์...นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน