ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดงานวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557

วันที่ 2 พ.ค. 2557 )

          นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557 นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ในโอกาสนี้ จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เพื่อให้การจัดงานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ดังนั้น จังหวัดน่าน จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน สมาคม ชมรม และประชาชน ทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้พิจารณาดำเนินการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
         1. ขอเชิญชวนตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมคำถวายพระพร ทรงพระเจริญ หรือประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และขอเชิญชวนประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และตกแต่งหลอดไฟ ตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557
          2. ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล จังหวัดน่าน ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองน่าน) โดยพร้อมเพรียงกัน
          3. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือจัดกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ บ้านเมือง เช่น การทำความสะอาดสาธารณสถาน สถานที่ราชการ อาคาร บ้านเรือน วัด ถนนหนทาง คูคลอง หรือการกำจัดวัชพืช การสร้างหรือซ่อมแซมตามสถานที่สาธารณะ ให้มีสภาพเรียบร้อย และดูสวยงาม ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557
 
....................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน