ข่าวเด่น
จังหวัดน่านประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557

วันที่ 5 พ.ค. 2557 )

           วันนี้ 5 พ.ค. 57 เวลา 09.59 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ โดยหน่วงงานต่างๆ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติ สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพรบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการต่อมหาราชครู พราหมณาจารย์ และผู้ชุมนุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นั้นว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของแห่งมหาชนชาวสยาม ดังนั้นในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี จึงถือเป็นมงคลสมัยมหาดิถีฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทย งานรัฐพิธีฉัตรมงคล จึงเป็นเสมือนสิ่งยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยที่ทำให้เหล่าพสกนิกรปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
............................ 
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ/ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน