ข่าวเด่น
ความรู้เรื่อง สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

วันที่ 8 พ.ค. 2557 )
กรมทรัพยากรธรณี

ความรู้เรื่อง สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
นิสารัชต์ นิลสว่าง / เรียเรียง
 
             แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
            สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว โดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่ยอมรับกันในปัจจุบันมี 2 ทฤษฎีคือ 
            ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้ง โก่งตัวอย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว
            ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมาก พร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสู่รูปเดิม
             สำหรับแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงที่เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 นี้ เกิดจากทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนหรือเปลือกโลก ในลักษณะรอยเลื่อนแนวราบ ชนิดเลื่อนไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เป็นกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา นี่คือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ประชาชนควรติดตามข้อมูลสาเหตุและผลกระทบหรือที่เรียกว่า อาฟเตอร์ชอค ของแผ่นดินไหวจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นหลักเพื่อความถูกต้องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร...
อ้างอิงจาก...
กรมทรัพยากรธรณี และ ดร.สมบุญ โฆษิตานนท์ ผอ.สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน