ข่าวเด่น
วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 8 พ.ค. 2557 )

         ป่าไม้ นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ น้ำมัน ฯลฯ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาทำนุบำรุง ดังนั้น ปลายปี 2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศ "นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว
             คุณประโยชน์ป่าไม้ สำหรับมนุษย์และสัตว์ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ การนำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ทำเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม ทำสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ และ ทางอ้อม ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ฝนตก และทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุ ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือ การตัดไม้ทำลายป่า
            สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และในปี 2557 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 ประกอบกับในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ สำหรับในพื้นที่จังหวัดน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลสิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 โดยทั่วกัน 
 
.............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน