ข่าวเด่น
กอ.รมน.น่าน แจกพันธุ์กล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 17 ก.ย. 2557 )

        นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน แจ้งว่า ด้วยในห้วงงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้นำพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ อาทิ พันธุ์กล้าไม้พยุง มะค่า หว้า พญาเสือโคร่ง ตะแบก อินทนิล มะม่วงหิมพานต์ ต๋าว ฯลฯ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนาม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 21 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นไม้” โดยมีจุดให้บริการ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า ในห้วงตลอดการจัดงานประเพณีนัดเปิดสนาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน (เครือข่ายมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน) ได้จัดเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้าไม้แต่ละชนิด และแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งพระภิกษุ ที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนาม มารับพันธุ์กล้าไม้เอาไปปลูกในพื้นที่ของตนหรือที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน ได้ตลอดทุกวัน โดยทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาครั้งนี้ เพื่อเป็นการผนึกกำลังในการร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้จังหวัดน่าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมปลูกป่าในใจคน ตามแนวทางพระราชดำริฯ ต่อไป
 
..............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
แหล่งข่าวจาก  :  กอ.รมน.น่าน 

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน