ข่าวเด่น
จังหวัดน่านเตรียมดำเนินการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 18 ก.ย. 2557 )
สพฐ น่าน เขต1

จังหวัดน่านเตรียมดำเนินการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 
             นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขึ้น โดยมีมูลนิธิรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)”เพื่อให้ได้ต้นแบบของครูไทยที่ดีมีคุณภาพและให้เกียรติคุณครูไทย
             สำหรับ " รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ” หรือ "PMCA” นี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อธิบายถึงรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า "เป็นรางวัลที่มีความยิ่งใหญ่กว่ารางวัลครูอื่นๆที่ผ่านมา เนื่องด้วย ครู คือ ผู้สร้างประโยชน์ต่อ วงการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู” นอกจากนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดยังได้เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนต่อ การดำเนินงานดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในเรื่องการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด เพื่อที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้กว้างขวางทั่วถึง
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมกันเสนอชื่อครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง แก่ศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการนำเสนอได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต1 ....นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน