ข่าวเด่น
กายรัตนา 2 ประเภทเรือใหญ่ คว้าแชมป์นัดเปิดสนามงานประเพณีแข่งเรือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2557

วันที่ 21 ก.ย. 2557 )

      การแข่งเรือในจังหวัดน่านนับเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เก่าแก่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณของผู้คนที่ดำเนินวิถีชีวิตแถบลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับกรุงสุโขทัยเดิมเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ มีเจ้าผู้ครองนครน่าน ถึง 64 องค์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาเป็นเวลาช้าน่านกว่า 800 ปี น่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี น่านเป็นชุมชนคนต้นน้ำ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน ที่ไหลผ่านอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร ไปรวมกับแม่น้ำปิง วัง ยม ที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ รวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีน้ำน่านอยู่ถึง 40% แม่น้ำน่านนอกจากที่คนน่านได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ กสิกรรม เกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน มีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสืบทอดกันมา ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ การแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและชุมชน
 
           งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 64 ลำ แยกเป็น ประเภทเรือใหญ่ฝีพายตั้งแต่ 48 – 55 คน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และธงสัญลักษณ์ จำนวน 10 ลำ เรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35 – 40 คน ชิงถ้วยประทานของ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และธงสัญลักษณ์ จำนวน 21 ลำ และเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25 – 30 คน ชิงถ้วยรางวัลประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และธงสัญลักษณ์จำนวน 33 ลำ
 
        วันนี้ (22 ก.ย. 57) การแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ การแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการแข่งขัน ปรากฏผล และได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ ดังนี้ ประเภทเรือใหญ่ รางวัลที่ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือ กายรัตนา 2 บ้านบุปผาราม รางวัลที่ 2 เงินสด 7,000 บาท ไกรทอง วัดป่าสัก บ้านป่าสัก รางวัลที่ 3 เงินสด 5,500 บาท เพชรสุวรรณ บ้านไชยสถาน รางวัลที่ 4 เงินสด 5,000 บาท เจ้าแม่ทรายทอง บ้านภูมินทร์-ท่าลี่วัดดู่ใต้ ประเภทเรือกลาง รางวัลที่ 1 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลประทานฯ ของพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่เรือ แม่ป้อม A มทร.ล้านนาน่านฝ่ายกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน รางวัลที่ 2 เงินสด 6,000 บาท หัวเวียงเหนือ บ้านหัวเวียงเหนือ รางวัลที่ 3 เงินสด 5,500 บาท เทพบุตรแมนชัย 2 บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ วัดดู่ใต้ รางวัลที่ 4 เงินสด 5,000 บาท เทพนรสิงห์ 2 บ้านแสงดาว ประเภทเรือเล็ก รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลประทานฯ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและธงสัญลักษณ์ ได้แก่เรือ เทพธรรมรัตน์ บ้านสวนหอม รางวัลที่ 2 เงินสด 5,500 บาท เอกชัยนาวา2 บ้านมิ่งเมืองศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองน่าน รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท เทพธิดาทรายทอง บ้านอาฮาม และรางวัลที่ 4 เงินสด 4,500 บาท ทับทิมสยามสิงห์นาวา อบต.ม่วงตึ๊ด บ้านป่าหัด
 
         สำหรับการแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 นัดปิดสนามจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2557 รวม 3 วัน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 ในนัดปิดสนามต่อไป
 
..................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน