ข่าวเด่น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 22 ก.ย. 2557 )

                           วันนี้ 22 ก.ย. 57 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ศ.ดร . ปกรณ์ อดุลพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 พร้อมคณะร่วมประชุมการสอบทานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีนายกาจพล เอิบสุขศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงในการสอบทานการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยติดตามเพื่อสอบทานกรณีปกติจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่เรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การปฎิบัติราชการและรายงานการเงิน โดยผลการตรวจทานในภาพรวมปกติดี ส่วนการตรวจติดตามโครงการสอบทานกรณีพิเศษ โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอีกจำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ 12 หมู่บ้าน และโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน    ด้าน ศ.ดร . ปกรณ์ อดุลพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่สอบทานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้เป็นการมาตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้อง กับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ส่วนราชการ โดยเฉพาะ การส่งเสริมและกระตุ้นให้ส่วนราชการมีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี และ ผลักดันการบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ จากนั้นคณะอนุกรรมการฯได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเพื่อติดตามผลในพื้นที่ดำเนินการต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน