ข่าวเด่น
ปชส.น่าน นำ อป.มช. เดินทางไปรับนโยบาย คสช. ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 ก.ย. 2557 )

         วันนี้ ( 23 ก.ย.57) ที่ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้นำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชย (อป.มช.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลตรีธนา จารุวัต เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง และ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ที่เป็นเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 200 คน
 
           นายอภินันท์ จันทรังษ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และ Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้บรรลุเจตนารมณ์และนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดไว้
 
................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน