ข่าวเด่น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันที่ 24 ก.ย. 2557 )

                              วันนี้ (24 ก.ย. 57) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมอำเภอเชียงกลาง และที่หอประชุมเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ นำสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในช่วงที่ผ่านมา ตามโครงการ "หนึ่งใจ....ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยแบ่งเป็นมอบถุงยังชีพพระราชทานที่หอประชุมอำเภอเชียงกลางจำนวน 600 ถุงโดยแยกเป็นชาวบ้านผู้ประสพภัยจำนวน 590 ถุงและพระภิกษุสามเณรอีก 10 รูป และอีก 400 ถุงน้ำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสพภัยที่หอประชุมเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน โดยมีนายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรีกุล ปลัดจังหวัดน่าน และนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอเชียงกลางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่านร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรที่ประสพเหตุอุทกภัย ในการนี้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือต่างรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวอำเภอเชียงกลางที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้  สำหรับอำเภอเชียงกลาง ประกอบด้วย 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน มีประชากร 27,590 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป โดยอำเภอเชียงกลางได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 29 สิงหาคม และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่าน โดยมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 49 หมู่บ้าน แบ่งความเสียหายตามประเภทได้ดังนี้ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนได้รับความเสียหาย 31 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ตลิ่ง 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง มีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายแบ่งเป็นพืชไร่ 158 ไร่ นาข้าว 247 ไร่ พืชสวน 82 ไร่
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน