ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สวยงาม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 )

         เช้าวันนี้ (18 มิ.ย.58) ที่สนามหน้าเทศบาลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้สวยงาม ในพื้นที่อำเภอเวียงสา สร้างสีสันประตูหน้าด่านสู่ห้องรับแขกเมืองน่าน เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน พล ตำรวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวยงามในพื้นที่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ มียอดรวมบริจาคทั้งสิ้น 33,000 บาท และร่วมกันปลูกต้นไม้สวยงามในพื้นที่ รวม 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณเกาะกลางหน้าเทศบาลกลางเวียง จุดที่ 2 บริเวณเกาะกลางจุดสิ้นสุดถนน 4 เลน หน้าพาลันรีสอร์ท จุดที่ 3 บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และจุดที่ 4 บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว พร้อมกันนี้ได้มอบกล้าต้นไม้ ให้แก่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปปลูกขยายผลตามโครงการฯ
 
        ในการจัดกิจกรรมทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่นำร่องเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา สร้างสีสันประตูหน้าด่านสู่ห้องรับแขกเมืองน่าน คืนพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากนั้นจะขยายผลปลูกในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ต่อไป สำหรับโครงการปลูกต้นไม้สวยงาม เป็นเรื่องสืบเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติลดลงจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และบุกรุกเข้าไปยึดพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำพืชไร่ ทำให้ปัจจุบันป่าไม้ถูกตัดทำลายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อแหล่งต้นน้ำลำธาร เกิดปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในทุก ๆ ปี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง และเป็นพื้นที่แหล่งกำเนิดต้นน้ำน่าน จากข้อมูลจังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,601,900 ไร่ ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ลดลงเหลือเพียง 4 ล้านไร่เศษ คิดเป็นร้อยละ 57.32 ของพื้นที่ทั้งหมด จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้ทุกภาคส่วนในพื้นจังหวัดน่าน ให้หันมาสนใจในการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น "ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน โครงการรักษ์ป่าน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”
 
.....................................
สมาน  สุทำแปง  /  ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน