ข่าวเด่น
จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพการฝึกอบรม ASEAN YOUTH Junior (AYJ) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 18 มิ.ย. 2558 )


         วันนี้ (18 มิ.ย. 58 ) นายดนัย  สังข์เกิดสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ASEAN YOUTH Junior (AYJ) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ " ASEAN Youth Junior : Northern Thailand : Intelligence Leadership for Sustainable Future” ณ โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรม ASEAN Youth Junior (AYJ) รุ่นที่ 2 จำนวน 5 ศูนย์ทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรม  โดยมีเยาวชนแกนนำและครูที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการนานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 เป็นวิทยากร
        การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น
103 คน ครู จำนวน 50 จาก 50 โรงเรียน วิทยากรเยาวชนแกนนำจำนวน 27 คน และครูวิทยากร จำนวน 18 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัตินานาชาติประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 จำนวน 103 คน และเพื่อขยายเครือข่ายนักเรียนผู้นำอาเซียนในโรงเรียนของภูมิภาคต่าง ๆ  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการเรียนรู้ และการเห็นคุณค่าต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีในอนาคตต่อไป 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน