ข่าวเด่น
สหกรณ์จังหวัดน่าน เปิดโครงการประเมินสถานการณ์ ในการทำ MOU ในการวางแผนการตลาด และการเงินในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลไม้ (ลำไยนอกฤดูกาล) ของสถาบันเกษตรกร จังหวัดน่าน

วันที่ 19 มิ.ย. 2558 )

                   ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงสีข้าวพระราชทาน บ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการ ชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินสถานการณ์ การวางแผนโครงการประเมินสถานการณ์ ในการทำ MOU ในการวางแผนการตลาด และการเงิน ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลไม้ (ลำไย) นอกฤดูกาล ของสถาบันเกษตรกร จังหวัดน่าน ที่สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดน่านได้จัดขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการในการส่งเสริมการผลิตร่วมกัน และจัดทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และการบันทึกข้อตกลง การซื้อ-ขายลำไยนอกฤดู ระหว่างสหกรณ์การเกษตร ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด และภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าในคราวเดียวกัน
                     พร้อมกันนี้ นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะ ได้ไปชมสวนลำไยนอกฤดูกาล ของ นายผจญ พรมโน อายุ 71 ปีบ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน เกษตรกรชาวสวนลำไย ที่ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด ที่ได้ปลูกลำไย ในเนื้อที่ 25 ไร่ โดยได้ปลูกลำไยจำนวน 1,200 ต้น ในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ
                     ด้านนางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า ในปี2558 ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยทางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู เพื่อพัฒนาลำไยน่านให้มีคุณภาพมาตรฐานลำไย เพื่อส่งออกตลาด ไปยังต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิต โดยสหกรณ์นำวิธีการบริหารจัดการทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ(ดูแลผู้ผลิต) กลางน้ำ(พัฒนาการจัดการ การคัดแยก การควบคุมคุณภาพ และปลายน้ำ (ประสานคู่ค้าที่มารับซื้อเพื่อส่งออก) โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการนี้ 67 ราย พื้นที่ปลูก 347 ไร่ และกระจายไปในอำเภอต่างๆ อาทิ อำเภอท่าวังผา เวียงสา และอำเภอเชียงกลาง ซึ่งในการส่งเสริมสหกรณ์ฯ การทำลำไยนอกฤดู จำนวนดังกล่าว เพื่อได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในการวางแผนการตลาด การเงิน และในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลไม้ (ลำไย)นอกฤดูกาล ได้ดียิ่งขึ้นด้วย
 
  …………………………………….
 
สมาน สุทำแปง/ภาพ/ข่าว
19 มิถุนายน 2558  

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน