ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )

         ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานในการการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด สืบเนื่องจากมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ภาคส่วน จำนวน 39 คน ในสัดส่วนที่เท่ากัน มีหน้าที่จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งคสช. ชุดที่ 2 จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 และตามมาตรา 21 กำหนดว่า เมื่อกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า 90 หรือให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 กันยายน 2558
          สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดในครั้งนี้    ได้นำเสนอผลการรับสมัครคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติจังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนสมัครจำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายผล สารทอง (ขอสงวนนามองค์กร) 2.นางยุพิน สีต๊ะสาร ผู้แทนจากสมาคม อสม.จังหวัดน่าน 3.นายดำรง สุนทรินทร์ ผู้แทนจากชมรมจักรยานเมืองน่าน และ4.นายภาณุพงศ์ สิทธิวงค์ ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้ชี้แจงกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพ และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยจัดการประชุมสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไปอีกด้วย
 
..............................................
 
กัมปนาท พอจิต / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน