ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่"

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 )

          ที่อาคารสโมสรจังหวัดทหารบกน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน    เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการบริหาจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่" ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดมีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันให้เกิดกระบวนการการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่” เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ และเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในระดับพื้นที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอกรอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ ๑.ทางเลือกการจัดการขยะเก่าสะสม ๒.ทางเลือกการจัดการขยะใหม่ ๓.การสร้างวินัยของคน ในชาติ และ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอประเด็นหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และการจัดเวทีความร่วมมือ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการสร้างความสำเร็จการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดน่านจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อไปอีกด้วย
 
          ......................................
 
 
กัมปนาท พอจิต / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน