ข่าวเด่น
รัฐบาลจัดประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 )

         การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 2 ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายสุชาติ วิภาสธวัช ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในเบื้องต้นวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 นายกรัฐมนตรีมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 จะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยจะใช้เวลาประชุมครึ่งวัน จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางตรวจราชการต่อที่จังหวัดพิษณุโลก
 
         สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ประกอบด้วย
        1. ด้านเศรษฐกิจ 4 โครงการ ได้แก่
           1.1 โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่
           1.2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่ง
           1.3. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๒
          1.4. โครงการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการค้าในพื้นที่ชายแดน
       2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ได้แก่
          2.1 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
         2.2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยแม่เหียะน้อย อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และไนท์ซาฟารี
          2.3 โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร
      3. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ โครงการจัดทำเส้นทางจักรยานจังหวัดเชียงใหม่
 
.................................
พวงพยอม  คำมุง
ข้อมูลจาก : ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สปข.3
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน