ข่าวเด่น
26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 )

         วันที่ 26 มิถุนายนของทุก ๆ ปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทุกพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนนักเรียน, นักศึกษา เพื่อได้รับทราบถึงในเรื่องของโทษภัยของยาเสพติด และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติ สำหรับปี 2558 นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
 
         ประวัติวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
 
.........................................
พวงพยอม  คำมุง

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน