ข่าวเด่น
รัฐบาล จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 )

         รัฐบาลจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom 2015" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็น การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังสามารถนำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
 
         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.bikeformom.com/ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจากทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด และเข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน
 
          จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศตามเส้นทางแต่ละจังหวัดที่กำหนดไว้
 
.......................................
พวงพยอม  คำมุง

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน