ข่าวเด่น
ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมประชุมสรุปผลสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมเตรียมแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 22 ก.ค. 2558 )

               สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดประชุมสรุปสถานการณ์ผลการดำเนินงานไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 เพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และการเตรียมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่า ต้นน้ำ” ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
               นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปสถานการณ์ผลการดำเนินงานไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 เพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และการเตรียมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายประสิทธิ์ พัฒนะใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน จังหวัดน่านได้ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรง ในช่วงต้นปี 2558 ตรวจพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM 10) และจุดความร้อน (Hotspot) จำนวนมาก ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ตรวจพบว่าในช่วงตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดน่านมีแนวโน้มการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการเผาพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทอง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่านเป็นแอ่งกระทำ สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบดบังทัศนวิสัยต่อการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วย
               การประชุมฯในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ คณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาและหมอกควันจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันในพื้นที่ตำบลที่เกิดจุดความร้อนสูงสุดในปี 2558 จำนวน 25 ตำบล รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งหลังจากการประชุมจะทำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ และให้มีการป้องกันเชิงรุก รวมถึงการจัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดน่านว่า "เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แห่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
******************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
22 กรกฎาคม 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน