ข่าวเด่น
รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกับชาวบ้านตำบลไชยสถาน ปลูกต้นไม้สวยงามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 ก.ค. 2558 )

             รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และชาวบ้านตำบลไชยสถาน ร่วมปลูกต้นไม้สวยงาม ตามโครงการปลูกต้นไม้สวยงามจังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
             วันนี้ (๒๒ ก.ค.๕๘)   ที่สวนสาธารณะบ้านหนองนาท่อ ตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท.)/หน.ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น.น. พร้อมด้วย จนท.ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น.น.ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้สวยงามจังหวัดน่าน ตามวาระน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้านของ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี นายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีฯ มี นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบกล้าไม้สวยงามเช่น ต้นอินทนิล , ต้นตะแบก, ต้นหางนกยูง และต้นราชพฤกษ์ ให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายและนำไปปลูกในพื้นที่ของหมู่บ้านตนเองให้เกิดความสวยงามต่อไป โดยมีส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ณ สวนสาธารณะบ้านหนองนาท่อ ม.๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
              โครงการปลูกต้นไม้สวยงามจังหวัดน่าน ตามวาระน่าน สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ธรรมชาติ และขยายผลปลูกในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ  สำหรับโครงการปลูกต้นไม้สวยงาม สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติของจังหวัดน่านลดลง จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้ทุกภาคส่วนในพื้นจังหวัดน่าน ให้เร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และร่วมกันปกปักษ์รักษาผืนป่าต้นน้ำน่าน ให้คืนสู่ความสมดุลโดยเร็วที่สุด และให้สร้างจิตสำนึก รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สำคัญ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และดำรงคงอยู่คู่ป่าต้นน้ำน่านของจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
21 กรกฎาคม 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน