ข่าวเด่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 27 ก.ค. 2558 )

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ มอบน้ำดื่มพระราชทาน และมีการตั้งจุดบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน และในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
              ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรง ประกอบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงร่วมด้วยยาวนานหลายเดือน ทำให้แหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้การผลิตประปาหมู่บ้านบางแห่งได้แห้งขอดไม่มีน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายไปตามครัวเรือน สร้างความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง และจังหวัดน่าน โดย นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ มอบน้ำดื่มพระราชทาน และมีการตั้งจุดบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย โดยตั้งจุดแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 แห่ง คือ ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา และที่บริเวณหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน และในบริเวณโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูพียง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ ได้นำภาชนะมารับน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นำมาซึ่งความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
27 กรกฎาคม 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน