ข่าวเด่น
เทศบาลเมืองน่านลงนามสัญญาจ้างระยะที่ 2 งบ 40ล้านบาท นำสายไฟฟ้าลงดินปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช

วันที่ 28 ก.ค. 2558 )

                                วันนี้ 28 ก.ค. 58 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานสักขีพยาน การลงนามในสัญยยาจ้างระหว่างนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง พร้อมด้วยนายปัญญา เล่าชู รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนฝ่ายผู้รับจ้าง ร่วมลงนามในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน)ระยะที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกหัวเวียงใต้ถึง สามแยกสวนตาล ระยะทาง 500 เมตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน พร้อมคณะผู้แทนองค์กรตัวแทนสมาคมพ่อค้าธุรกิจในจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช หรือ โครงการ นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่านในครั้งนี้
                                    โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสามหน่วยงานหลักคือ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองน่าน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการค้า การลงทุน และภาพรวมของเศรษฐกิจ คล่องตัวและมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วย การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้โขเพิ่มเติม จัดหา โดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ งบประมาณ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเทศบาลเมืองน่าน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40ล้านบาท ซึ่งดำเนินการโดย เทศบาลเมืองน่าน เป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน