ข่าวเด่น
น่านทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 ก.ค. 2558 )

                                 วันนี้ 28 ก.ค. 58 เวลา 14.30 น. นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป้ามหากุศล โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าสำนักงานสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้
                                สืบเนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ฯ ขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงร่วมกับหน่วยจังหวัดน่าน และส่วนราชการในจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าภาพและสมทบทุนตามโครงการดังกล่าว โดยการทอดผ้าป่ามหากุศล ในครั้งนี้ มีหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 596,277 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการจัดซื้อตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ฯ เพื่อจัดสรรให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 422 วัดโดยจะได้ดำเนินการภายในเวลา 3 ปี โดยในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านตั้งเป้าหมายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ฯไว้ที่ 99 วัด
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน