ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 29 ก.ค. 2558 )

            จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร และร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
             ที่วัดไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการบริหารจัดการน้ำ และกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ การให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร และร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระรานุเคราะห์ พร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 และจังหวัดน่านได้ทำพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เช่น คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกชลประทาน เป็นต้น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตร จากสถาบันกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
              โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน มารับบริการและมาร่วมงานจำนวนประมาณ 5010 คน ซึ่งภายในงานยังได้มีการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปเป็นต้นทุนในการผลิตในฤดูกาลใหม่ อาทิเช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กบ พันธุ์ไก่ และพืชผลทางการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
29 กรกฎาคม 2558

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน