ข่าวเด่น
บทความพิเศษ : ข้อควรทราบก่อนเดินทางไป สปป.ลาว

วันที่ 29 ก.ค. 2558 )

             ข้อควรทราบก่อนการเดินทางไป สปป.ลาว การนำรถข้ามแดน สปป.ลาว ก่อนการนำรถข้ามแดนเข้าไปขับขี่ใน สปป.ลาว เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ควรทราบกฎระเบียบ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อยื่นขออนุญาตนำรถเข้าและออกนอกราชอาณาจักรไทยให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรทั้งฝั่งประเทศไทยและสปป.ลาว ดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือ พาสปอร์ตรถ (เล่มสีม่วง) 2.เครื่องหมายสติกเกอร์ภาษาอังกฤษตัว T แสดงประเทศไทย 3.สำเนาคู่มือเจ้าของรถพร้อมหน้าที่แสดงรายการเสียภาษี 4.ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับรถรุ่นใหม่ (Smart Card) 5.หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับผู้ขับขี่ หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว 6.กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่สาม (ของสปป.ลาว) มีจำหน่าย ณ จุดชายแดน การยื่นเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านที่ต้องการนำรถยนต์ออก กรอกเอกสารแบบคำขอรายการเกี่ยวกับยานพาหนะ (ตม.2) และแบบคำขอบัญชีคนโดยสาร (ตม.3) รถ 1 คัน ต้องมีแบบ ตม.2 และแบบ ตม.3 อย่างละ 2 แผ่น สำหรับดำเนินการทั้งขาออกและขาเข้า โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 1.สำเนาคู่มือเจ้าของรถพร้อมหน้าที่แสดงรายการเสียภาษี 2.สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้นำรถออก 3.พาสปอร์ตรถ พิธีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการโดยยื่นเอกสารทั้งหมดสำหรับรถยนต์และผู้เดินทาง ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลากรทั้งฝั่งประเทศไทยและ สปป.ลาวให้ครบถ้วนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและรถเรียบร้อยแล้ว จะประทับตราอนุญาตออกนอกประเทศลงบนเอกสารและส่งคืนให้กับเจ้าของรถและผู้เดินทาง เพื่อนำรถออกนอกประเทศได้ ติดป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศที่ขอรับจากกรมการขนส่งทั้งด้านหน้าและหลังรถให้เรียบร้อยก่อนขับรถข้ามแดนไป สปป.ลาว สำหรับการเข้า-ออก ประเทศ สปป.ลาว กำหนดเวลาเดินทางและพำนักอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ ทัศนาจร หรือท่องเที่ยว 3 วัน ติดต่อธุรกิจการค้า หรือเยี่ยมญาติ 7 วัน และติดต่อธุรกิจการค้า (มีใบทะเบียนการค้ากับ สปป.ลาว) 30 วัน การนำรถเข้าไปใน สปป.ลาว สามารถอยู่ในประเทศลาวไม่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต และการทำประกันภัยบุคคลที่ 3 การนำรถเข้าไปยัง สปป.ลาว จะต้องทำกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 (ของ สปป.ลาว) ข้อพึงระวังในการขับขี่ยานพาหนะใน สปป.ลาว การจราจรใน สปป.ลาว จะใช้ช่องทางจราจรด้านขวาหรือขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดชิดช่องทางด้านขวา
 
กัมปนาท พอจิต / เรียบเรียง
ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือเดินทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน