ข่าวเด่น
ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน เปิดเวทีเหลียวหลัง แลหน้าสร้างพิมพ์เขียว 20 ปี ฉบับประชาสังคมน่าน

วันที่ 29 ก.ค. 2558 )

                                     วันนี้ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนน่าน ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานพหุภาคีระดับจังหวัดซึ่งมีภารกิจเป็นกลไกประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ ของพหุภาคีการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่านทุกสายงาน ได้จัดกิจกรรมเวทีเหลียวหลัง แลหน้าสร้างพิมพ์เขียว 20 ปี ฉบับประชาชนจังหวัดน่าน เพื่อระดมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อ กำหนดเป็นเป้าหมายจังหวัดและร่วมสร้างเป้าหมายร่วมแห่งชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” 20 ปีของการทำงานภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเวทีเหลียวหน้า แลหลัง สร้างพิมพ์เขียว 20 ปี ฉบับประชาสังคมน่าน พร้อมแบ่งกลุ่มระดมสมองรวบรวมข้อมูล สถานการณ์และทิศทางใน 3 ด้าน ที่อยากเห็นและจะมีส่วนร่วมในการสร้างพิมพ์เขียวอีก 20 ปีข้างหน้าในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยทั้ง 3 ด้านที่นำมาระดมข้อมูล คือด้านเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้ ลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ด้านสังคม การสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็ง มีบุคคลต้นแบบของท้องถิ่น มีการเมืองการปกครองที่ตรวจสอบได้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการพัฒนาแหล่งน้ำและที่ดินอย่างมีส่วนร่วม การจัดการบยะมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง โรงงานติดชุมชนฯลฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้สรุปร่วมกันจะได้นำไปเสนอเพื่อเป็นแนวทางการในการสร้างพิมพ์เขียวเป้าหมายจังหวัดน่าน 20 ปี ภาคประชาสังคมน่านต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน