ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมงานวันเมืองเก่าน่าน “หนึ่งทศวรรษเมืองเก่าน่าน” ประจำปี 2558

วันที่ 9 ก.ย. 2558 )

             จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมงานวันเมืองเก่าน่าน "หนึ่งทศวรรษเมืองเก่าน่าน” ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอันมีมาแต่ดั่งเดิมในจังหวัดน่าน รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในจังหวัดน่านมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นเมืองเก่าน่าน
            ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเมืองเก่าน่าน "หนึ่งทศวรรษเมืองเก่าน่าน” ประจำปี 2558 ซึ่งจังหวัดน่านได้กำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอันมีมาแต่ดั่งเดิมในจังหวัดน่าน รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในจังหวัดน่าน มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นเมืองเก่าน่าน ตามนโยบายของจังหวัดน่าน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 เห็นชอบประกาศพื้นที่ใจเมืองน่าน และเวียงพระธาตุแช่แห้ง เป็นพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายในงานกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน"วันคาร์พรีเดย์” ที่ข่วงเมืองน่าน กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบวิถีน่าน เพื่อชมภูมิปัญญาในพื้นที่พิเศษตำบลดู่ใต้ ตำบลบ่อสวก และตำบลม่วงติ๊ด กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชน กิจกรรมร้านค้าชุมชน และกิจกรรมเสวนา "เสวนาสังสรรค วิภาษา พื้นรูปคืนรอย หอคำพระเจ้าน่าน” และการแสดงอื่นๆ จากภูมิปัญญาของเครือข่าย อพท.น่าน
               ดังนั้น จังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานวันเมืองเก่าน่าน "หนึ่งทศวรรษเมืองเก่าน่าน” ประจำปี 2558 และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีน่าน ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอันมีมาแต่ดั่งเดิมในจังหวัดน่าน และปลูกจิตสำนึกให้คนในจังหวัดน่าน มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นเมืองเก่าน่าน รวมทั้งได้ช่วยกันพัฒนาเมืองเก่าน่านให้เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่างยั่งยืนต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
9 กันยายน 2558

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน