ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 ก.ย. 2558 )

             จังหวัดน่าน จัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
            นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ จำนวน 1,050 คน ภายในงานกำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.20 น. ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดให้มีการแบ่งค่ายย่อยออกเป็น 4 ค่ายย่อย และแบ่งฐาน กิจกรรมเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายชมพูภูคา ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ค่ายย่อยที่ 2 ค่ายดอยวาว ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ค่ายย่อยที่ 3 ค่ายตาดม่าน ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร” และค่ายย่อยที่ 4 ค่ายผาผึ้ง ณ โรงเรียนบ้านวังว้า ส่วนฐานกิจกรรม มี 5 ฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมการลูกเสือไทยต้ายภัยยาเสพติด และกิจกรรมทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ/มิตรสัมพันธ์
              นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟภายในค่ายย่อย และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ กิจกรรมชุมนุมรองกองไฟใหญ่ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ รร.บ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
10 กันยายน 2558

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน