ข่าวเด่น
กรมชลประทาน เชิญชวนประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 11 ก.ย. 2558 )

              กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักบริหารโครงการ เชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
            นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เปิดเผยว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักบริหารโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระยะเวลาการศึกษา 540 วัน เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 9 กันยายน 2559 ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ต้องคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาฯ และสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ระบุให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของโครงการฯ
            เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทานจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง/ ผู้ที่สนใจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังทางเลือกต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาทอง เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยพร้อมเพรียงกัน
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 กันยายน 2558

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน