ข่าวเด่น
อบจ.น่าน มอบวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ประจำปี 2558

วันที่ 11 ก.ย. 2558 )

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มอบวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ประจำปี 2558 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำไปแจกจ่ายให้แก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 15 อำเภอ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดน่าน
            นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ประจำปี 2558 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดน่านครอบคลุมพื้นที่ 15 อำเภอ 99 ตำบล 848 หมู่บ้าน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดน่าน โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สำคัญและเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย และจากสถานการณ์ การเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ณ สัปดาห์ที่ 17 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 9,765 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.99 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย และปี 2558 พบรายงานมากกว่าปี 2557 ถึงร้อยละ 50.30 (1.50 เท่า) พบผู้ป่วยมากที่สุดในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลำดับ พบการกระจายในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพบว่า มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.17 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอสันติสุข อัตราป่วยเท่ากับ 46.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอภูเพียง อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว และอำเภอเวียงสา สถานการณ์การเกิดโรคดังกล่าว มีแนวโน้มจะพบการระบาดได้มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน จากข้อมูลพบว่า มีผู้ป่วยสูงสุดในเดือนเมษายน มีจำนวนผู้ป่วยถึง 16 ราย กระจายไป 9 อำเภอ และเป็นอำเภอที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น
           การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์กำจัดยุง จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย สารเคมีสำหรับกำจัดยุงลายเต็มวันแบบฝอยละออง (ULV) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 300 ลิตร ทรายทีมีฟอส 1% SG ชนิดซองบรรจุน้ำซึม (ซองชา) ขนาดบรรจุ 20 กรัม จำนวน 50,000 ซอง และโลชั่นทากันยุง ขนาด 55 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด สำหรับแจกจ่ายให้กับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่จังหวัดน่าน รวม 15 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและควบคุมมิให้เกิดการติดเชื้อในระยะที่ 2 ต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 กันยายน 2558

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน