ข่าวเด่น
สคบ.จัดโครงการผลักดันกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สคบ.สัญจร ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 14 ก.ย. 2558 )

             สคบ.จัดโครงการผลักดันกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สคบ.สัญจร ณ จังหวัดน่าน เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
                 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการผลักดันกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สคบ.สัญจร ณ จังหวัดน่าน เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ไปยังส่วนภูมิภาคให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล การดำเนินการตามนโยบาย คสช. ที่มอบหมายให้สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคปฏิบัติงานเชิงรุก เน้นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้ทัดเทียมกับส่วนกลาง เพื่อให้การเข้ามาการมีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคผ่านโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบละเมิดสิทธิ ผู้บริโภค ให้สามารถดำเนินการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
             ทางด้าน นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ สคบ. ร่วมกับคณะทำงานประจำจังหวัดน่าน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จัดโครงการฯนี้ เป็นการดูแลประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุด และได้เข้าใจสิทธิของตนเอง ที่จะได้รับจากภาครัฐ ในเรื่องบริโภค สคบ.จะทำให้ประชาชนมั่นใจ และเข้าใจ การเข้าถึง พึ่งได้ โดยการดึงเอาภาคส่วนของประชาชน ชุมชน มาเป็นผู้ช่วยดูแล ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์เข้าสู่ สคบ.ของจังหวัด จะแก้ปัญหาให้จบที่จังหวัด โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสคบ.ส่วนกลาง มาร่วมมือกันเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เพื่อช่วยในการดูแลประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขปัญหา ไกล่เกลี่ย การไม่ได้รับความเป็นธรรมประสบผลสำเร็จและเน้นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคให้ทัดเทียมกับส่วนกลาง เนื่องจากเห็นว่าการละเมิดสิทธิผู้บริโภคส่วนภูมิภาคมีปัญหาไม่แตกต่างจากส่วนกลาง โดยให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดังกล่าว
               สคบ.สัญจร ณ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ องค์กร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายประชาชน เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 500 คน คาดว่าหลังการสัมมนาฯ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการขับเคลื่อนข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาล และส่วนท้องถิ่น ให้เป็นทิศทางเดียวกัน สามารถรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในจังหวัดน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ในภาพรวมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดน่าน ต่อไป
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ สมาน  สุทำแปง /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 กันยายน 2558

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน