ข่าวเด่น
คณะวิจัยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ที่จังหวัดน่าน

วันที่ 15 ก.ย. 2558 )

          คณะวิจัยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
           ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามที่คณะวิจัยและที่ปรึกษา จากสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อนำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัย ที่เป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ทั้งนี้ เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการพื้นที่ และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงษ์ ได้กล่าวเกี่ยวกับ การโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การท่องเที่ยว ตามศักยภาพของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว ลงในแอพพลิเคชั่น ด้านการท่องเที่ยวด้วย
              ส่วนทางด้าน ผศ.เบญจางค์ ใจใส แคร์ อาริสลานิยม รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่แนว Unseen และ Adventure ในส่วนของจังหวัดน่าน นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวสายรองของจังหวัดน่าน ได้แก่ น่านเหนือและน่านใต้ โดยน่านเหนือนำเสนอการท่องเที่ยวที่บ้านร้องแงง อำเภอปัว ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อซึ่งอพยพจากเมืองเลน แคว้นสิบสองปันนา และปัจจุบันยังคงดำรงเอกลักษณ์ ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งหลัง จากนั้นสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อยังด่านชายแดนห้วยโก๋นและเข้าสู่ประเทศลาวได้ ส่วนน่านใต้นำเสนอการท่องเที่ยวที่วัดดอนไชยพระบาท ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2319 และเดินทางต่อไปยังดอยเสมอดาว และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
15 กันยายน 2558

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน