ข่าวเด่น
น่านจัดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 6 ม.ค. 2559 )

              จังหวัดน่าน จัดโครงการ "ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ พร้อมกันทุกอำเภอทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการจัดการเชื้อเพลิง
             นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านได้จัดทำโครงการ "ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ พร้อมกันทุกอำเภอทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการจัดการเชื้อเพลิง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.39 น. พร้อมกันทุกอำเภอใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน จำนวน 100 กิโลเมตร ใน 1 วัน ดังนี้คือ อำเภอเมืองน่าน อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว อำเภอแม่จริม และอำเภอปัว จำนวนอำเภอละ 7 กิโลเมตร รวม 49 กิโลเมตร อำเภเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอภูเพียง จำนวนอำเภอละ 6 กิโลเมตร รวมจำนวน 42 กิโลเมตร และพื้นที่เปิดตัวโครงการของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเวียงสา จำนวน 9 กิโลเมตร
               ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2550 ตรวจพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM 10) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมาและพบการเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 และจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวนมากในประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมวลอากาศเย็นเริ่มปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ทำให้มีสภาพอากาศแห้งและนิ่ง ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พื้น ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม ทัศนวิสัยต่ำกว่า 1 กิโลเมตร ในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย
                สำหรับกิจกรรมโครงการ "ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ กำหนดให้จัดพร้อมกันทุก 15 อำเภอ ในวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.39 น. ดังนี้คือ อำเภอเวียงสา (พื้นที่เปิดโครงการฯ) ที่องค์การบริการส่วนตำบลยาบหัวนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอเมืองน่าน ที่บ้านใหม่เจริญสุข ตำบลสะเนียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายกมลโลจฒน์ เชียงวงศ์) เป็นประธาน อำเภอนาหมื่น ที่บ้านนายาง ตำบลบ่อแก้ว พมจ.น่าน เป็นประธาน อำเภอนาน้อย ที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอแม่จริม ที่บ้านน้ำพาง ม.4 ตำบลน้ำพาง ผอ.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธาน อำเภอสันติสุข ที่อบต.พงษ์ ผอ.สน. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอภูเพียง ที่บ้านดงป่าสัก ม.10 ตำบลฝายแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอบ้านหลวง ที่บ้านดู่ ม5 ตำบลบ้านฟ้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอท่าวังผา ที่บ้านน้ำพุ ม.4 ตำบลผาตอ อัยการจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอสองแคว ที่บ้านปางไฮ ม.7 ตำบลนาไร่หลวง ผอ.สนง.ปปช.แห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธาน อำเภอปัว ที่บ้านหัวน้ำ ม.5 ตำบลศิลาแลง มีปลัดจังหวัดน่าน อำเภอเชียงกลาง ที่บ้านคันนา ม.2 ตำบลพญาแก้ว มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท) เป็นประธาน อำเภอทุ่งช้าง ที่หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เป็นประธาน อำเภอบ่อเกลือ ที่โรงเรียนบ้านว้า ตำบลดงพญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่บ้านห้วยฟอง ม.6 ตำบลขุนน่าน ผอ.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธาน
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
6 มกราคม 2559

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน