ข่าวเด่น
กสทช.ศึกษาดูงานการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดินที่จังหวัดน่าน

วันที่ 11 ม.ค. 2559 )

                  กสทช. ศึกษาดูงานการวางท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช. ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินทั้งด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคนิค
                 ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รศ.ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ศึกษาดูงานการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช. ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินทั้งด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคนิค รวมถึงปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โยสามารถนำแนวทางและข้อมูลที่เป็นประโยชนาต่างๆ จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลด้านสิทธิทาง การให้บริการโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศไทยต่อไป สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช จังหวัดน่าน เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าน่าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจ ทำให้บรรยากาศการค้า การลงทุน และภาพรวมของเศรษฐกิจคล่องตัว และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยในอนาคตจะเกิดผลดีต่อชาวน่านในหลายด้าน โดยเพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินพร้อมอุปกรณ์ สี่แยกประตูน้ำเข้มถึงสี่แยกหัวเวียงใต้ ถนนสุมนเทวราช ระยะทาง 234 เมตร ระยะเวลา 240 วัน ระยะที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกหัวเวียงใต้ถึง สามแยกสวนตาล ระยะทาง 500 เมตร และระยะที่ 3 ช่วงสี่แยกประตูน้ำเข้มจนถึงสี่แยกวัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขุดเจาะพื้นผิวจราจรและเส้นทางดำเนินการบริเวณถนนสุมนเทวราช ตั้งแต่สี่แยกหัวเวียงใต้ ถึงบริเวณสามแยกสวนตาลล่าง และโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาก่อสร้างจนถึง เดือนกันยายน 2559
               การศึกษาดูงานการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน ณ จังหวัดน่าน ของคณะ กสทช. ในครั้งนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช แนวทางการลงทุน และวิธีการก่อสร้างท่อใต้ดิน ตลอดจนคุณลักษณะและการใช้งานท่อร้อยสายใต้ดิน ซึ่งหากเสร็จสิ้นโครงการฯแล้ว จะทำให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดน่านมีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งเมืองเก่าน่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองน่านเกิดความประทับใจ และเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้นด้วย
******************
รดา บุญยะกาญจน์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 มกราคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน