ข่าวเด่น
กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าวังผา

วันที่ 22 ธ.ค. 2559 )

         วันนี้ (22 ธ.ค. 59) ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติพื้นที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกภาคประชาชนเน้นกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำให้ เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือและร่วมใจในการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยตนเอง โดยมีโรงเรียนหนองบัวพิทยา จำนวน 74 คน, โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน 121 คน และโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน จำนวน 25 คน รวม 220 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
        หลังจากนั้น พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติพื้นที่ 4 ได้นำเยาวชนที่เข้ารับอบรม ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9 ชนิด จำนวน 45,290 ตัว ปลูกต้นไม้ มงคลจำนวน 2589 ต้น ในบริเวณอ่างกักเก็บน้ำห้วยปูด ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ฝาย(น้ำล้น) สร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยคัวะ ตำบลศรีภูมิ จากกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันที่จะช่วยกันปกป้องและปลูกป่าเพิ่มเติม เชื่อว่าในอนาคตจะเกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะจากการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตลอดจนชุมชนในพื้นที่ ทำให้ได้รับการฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อป่าได้รับการดูแลมากขึ้น จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ป่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
....................................
พวงพยอม  คำมุง         / ข่าว
จ.ส.อ.ร่มเกล้า กมลธง  / สนันสนุนภาพ 
 

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน