ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 23 ธ.ค. 2559 )

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่าน ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน ซึ่งกำหนดจะจัดงานในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และ ข่วงเมืองน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการแสดงฟ้อน การตีกลอง การขับซอ ด้านช่างเงิน ด้านช่างผ่า ตลอดจนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านการฟ้อน การตีกลอง การขับซอ ด้านช่างเงิน ด้านช่างผ้า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาสู่การเพิ่มรายได้ของท้องถิ่น และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดน่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว
 
           ด้าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีวางต้นกุ่มดอกไม้สด เครื่องสักการะพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช และเจ้าผู้ครองนครน่าน พิธีบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน ณ วัดมิ่งเมือง การจัดแสดงนิทรรศการเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ด้านดนตรีพื้นบ้าน และซองเมืองน่าน ด้านศิลปะการฟ้อน ด้านวัฒนธรรมกลองน่าน ด้านอาหารพื้นเมืองน่าน ด้านเครื่องแต่งกายผ้าเมืองน่าน และด้านเครื่องเงินเมืองน่าน การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม และแสดงผลงานของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนฮักวัฒนธรรมน่าน การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบูรณาการการจัดกิจกรรมมหกรรมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์น่าน ซึ่งจะมีการจัดขบวนแห่กลุ่มชาติพันธุ์น่านร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกลุ่มชาติพันธุ์น่าน การแสดงเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าอาภรณ์ และการประกวดนางงามกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ในการจัดงานครั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้เตรียมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดียิ่งในการที่จะร่วมกันบูรณาการส่งเสริมร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดน่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
...................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน