ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เชิญชวนสวดมสนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี 2560

วันที่ 23 ธ.ค. 2559 )

         นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี” ในวัดเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการเริ่มต้นของการนำมิติทางศาสนาเข้ามาสู่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ด้วยเสียงเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่
 
         วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2560 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ขอเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้งรวมสวดมนต์ข้ามปี แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษ้ตริยาธิราช และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นการอวยพรปีใหม่แก่ประเทศ ชุมชน ครอบครัว และตนเองของผู้สวดมนต์ ตามวัดใกล้บ้านท่าน หรือหากประชาชนสะดวกจะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง / วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง และ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยพร้อมเพรียงกัน
 
.......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน