ข่าวเด่น
พมจ.น่าน เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับเพิ่มเติม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 23 ธ.ค. 2559 )

                              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้รับแจ้งจาก นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับเพิ่มเติม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้                        
                               สำหรับโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้ใช้แรงงาน และสามารถป้องกันตนเองจากปัญหาการค้ามนุษย์ และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักรู้เท่าทัน และไม่กระทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว และลูกจ้างในสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ห้างสรรพสินค้า และบริษัท ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน (สคชจ.น่าน) และและสถานีตำรวจภูธรปัว โดยมีการบรรยายความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล     ภาพ / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน